Consulting geologiczny i badania gologiczne


Laboratorium płytek cienkich

Badania geologiczne minerałów i skał oraz poszukiwanie i dokumentowanie zasobów naturalnych


Preparatyka mikroskopowa do badań minerałów i skał w spolaryzowanym świetle przechodzącym i odbitym

Oferujemy profesjonalne płytki cienkie do obserwacji w spolaryzowanym świetle przechodzącym oraz odbitym minerałów i skał. Kompleksowa usługa obejmuje przycięcie skał, wykonanie preparatu cienkiego (około 30 mikrometrów) na szkiełku o wymiarach 28x48mm lub podobnym, przycieranie preparatu i polerowanie z użyciem zawiesin diamentowych.

  1. Cennik
  2. Galeria (uder construction)

Poszukiwanie, dokumentowanie złóż metali

Dzięki wieloletniemu doświadczeniu w pracy przy poszukiwaniach i dokumentacji złóż polimetalicznych oraz złóż złota jesteśmy w stanie zaoferować naszym klientom nie tylko pomoc przy opracowaniu skutecznego planu oraz budżetu ale także wskazać obszary prospekcyjne oraz skutecznie rozpoznać zasoby. Doświadczenie terenowe oraz techniczne umożliwia skuteczny dozór prac lub sprawdzenie dotychczasowych wyników i okreslenie dalszych kierunków rozwoju.

opis petrograficzny skał
Petrografia - opis petrograficzny i mineralogiczny skał

Do przygotowanych płytek cienkich skał oferujemy w pakiecie opis petrograficzno mineralogiczny skał zgodnie z normą PN-EN 12407:2010 w wersji polskiej lub w wersji angielskiej. Opis petrograficzny skał zawiera makroskopowe obserwacje jak i mikroskopowe obserwacje płytek cienkich, opis obserwacji w spolaryzowanym świetele przechodzącycm oraz spolaryzowanym świetle odbitym, opis mikrostruktur, uwagi na temat mikro-spękań, uwagi na temat porowatości, uwagi na teamt degradacji skały. Na podstawie skałdu petrograficznego skał osadowych, magmowych lub metamorficznych ustalana jest nazwa skały zgodna z diagramami petrograficznycmi dla każdego z litotypu. Ponadto załączamy dokumentację fotograficzną z pod mikroskopou optycznego, a w szczególnych wypadkach z użyciem mikroskopu elektronowego.

opis petrograficzny skał
Meteoryty

Dla miłośników poszukiwań meteorytów posiadamy specjalną ofertę obejmującą przygotowanie preparatu płytki cienkiej z "okazu lub znaleziska", płytka cienka jest wykonana do obserwacji zarówno w spolaryzowanym świetle przechodzącym oraz odbitym, opis petrograficzny z uwzględnieniem wszelkich cech i minerałów typowych dla meteorytów. Po stwierdzeniu możiwości wystąpienia cech typowych dla meteorytów pakiet badań może być rozszerzony o badania z udziałem mikroskopu skaningowego a następnię przy udziale mikrosądy rentgenowskiej w celu dokładnego przeanalizowania skałdu chemicznego minerałó w mikroobszarze. Pakiet ten jest opcjonalnie rozszerzany w zależności od wyników badań petrograficznych poszczególnych etapów oraz ustalonego budżetu.

Krótka Historia

Firma ABC A HED została założona w 2009 roku jako firma doradztwa geologicznego. Realizując wiele projektów geologicznych przygotowywaliśmy badania mikroskopowe, analizy statystyczne oraz projekty poszukiwawcze i rozpoznawcze za rudami polimetalicznymi w kraju i za granicą. Od 2012 roku produkujemy i sprzedajemy płytki cienkie i nasze usługi polskim oraz unijnym instytucjom badawczym.

Od 2011 roku jako lider zespołu geologicznego w jednej z firm poszukiwawczych geologicznych w Polsce, zdobyłem doświadczenie w prowadzeniu projektów poszukiwawczych złóż rud polimetalicznych w Polsce, przygotowując licencje na poszukiwania rud polimetalicznych w Polsce i w Laosie.


Laboratorium preparatyki badawczej

W laboratorium płytek cienkich przygotowywane są najwyższej jakości mikroskopowe preparaty badawcze. Potrafimy przygotować preparaty badawcze zakryte o standardowych i nie standardowych wymiarach, ponadto preparaty polerowane, kostki polerowane, preparaty nasypowe oraz inne preparaty badawcze na zamówienie klienta.

Badania Geologiczne

Frima ABC A HEAD oferuje szeroki wachlarz badań geologicznych, począwszy od badań terenowych, prowadzenia i nadzoru pozukiwań geologicznych, profilowania rdzeni wiertniczych, wykonania ekspertyz składu mineralnego próbek skał, wykonania raportów badawczych, projektó poszukiwawczych oraz koncesji poszukiwawczych i rozpoznawczychze szczególnym uwzględnieniem surowców metalicznych i podstawowych.

Ponadto firma wykonuje opisy preparatyki badawczej do dokumentacji geologicznej oraz ekspertyzy geologiczne w zakresie petrografii skał oraz architektury.

Więcej

Misja Firmy

Misją firmy jest dopasowanie usŁug z zakresu geologii do potrzeb klienta, komercjalizacjĘ osiĄgniĘĆ naukowych w dziedzinie poszukiwaŃ złóz, tworzenie nowych narzędzi badawczych oraz optymalizację zasobów finansowych w projektach geologicznych

ponadto firma dostarcza wysokiej jakoŚci preparatykę badawczą dla naukowców, firm badawczych, firm poszukiwawczych oraz konsultantów


a
Koncesje/Poszukiwanie i rozpoznanie złóż metali.

Polska jest państwem bogatym w surowce naturalne zarówno energetyczne, chemiczne jak i metaliczne. Oprócz węgla kamiennego, węla brunatnego, rud miedzi, srebra, cynku i ołowiu oraz soli kamiennej i potasowej, nadal w obrębie kraju istnieje duży potencjał do poszukiwań rud polimetalicznych. Zobacz propozycje dla potencjalnych investorów.

a
Poszukiwanie i rozpoznawanie złóż

Prace poszukiwawcze to nie tylko idea, kreatywność oraz doświadczenie ale także efektywne wykorzystanie zasobów inwestora. Zatem prace poszukiwawcze można prowadzić klasycznym stylem lub zoptymalizowanym do potrzeb klienta.

More Info


kontakt / contact us

W sprawie wykonania geologicznych płytek cienkich proszę o przesłanie próbek geologicznych na adres podany poniżej. Próbki powinny posiadać opis oraz zawierać oznaczone miejsca cięcia lub powierzchnie z której wykonany ma być preparat badawczy.