Poszukiwania zasobów naturalnych

złoto - poszukiwania - prospecting for gold

Złoto w Polsce

Poszukiwanie oraz wydobycie złota na terenie Polski posiada bardzo długą historię sięgającą do czasów średniowiecznych, kiedy złotonosne piaski i żwiry były przemywane przez poszukiwaczy w dolinie Kaczawy oraz Bobru na Dolnym Śląsku.Produkcja złota w latach 1175 do 1492 wyniosła około 50 ton. W kolejnych latach niestety złoża uległy wyczerpaniu i produkcja złota dramatycznie spadła. Następne odkrycia w rejonie Złotego Stoku przyniosły produkcje z kilku małych złóż typu skarnowego (Radzimowice, Klecza-Radomice, Wądroże Wielkie, Czarnów itd...), wydobycie w tym obszarze było kontynuuowane aż do lat trzydziestych dwudziestego wieku. Obecnie w Polsce nie ma udokumentowanych złóż złota, a cała produkcja około 300 kg rocznie, oparta jest na złożach typu Kupferschiefer na dolnym śląsku. Podwyższone koncentracje złota związane są ze strefą kontaktu pomiędzy facją utlenioną, a facją redukcyjną w złożach miedzi, a dzięki temu, warstwa ta często jest "przybierana" przez zakłądy górnicze to produkcja złota może się odbywać w zakładach produkujących miedź i srebro. Pozostała produkcja złota czyli około 600 kg rocznie pochodzi ze złomu złota oraz wkładów rud ze złóż poza granicami kraju.

Perspektywy na złoża złota w Polsce

W Polsce pozostaje wiele lokalizacji które posiadają przejawy mineralizacji złotem ale żeby mówić o złożach należy na początek uzmysłowić sobie jakie wystąpienia złota są ekonomiczne, gdyż to właśnie czynnik ekonomiczny jest decydującym co pozostaje ciekawostką geologiczną, a co nadaje się do wydobycia.

Zatem obecnie jeszcze w Polsce istnieją tzw. kryteria bilansowości dla złóż peirwotnych oraz złóż wtórnych. Zatem kryteria bilansowości mówią o głębokości oraz minimalnej zawartości w próbce i w profilu złoża. Minimalna średnia ważona zawartość złota (Au) w profilu złoża wraz z przerostami, a w przypadku obecności miedzi, której średnia zawartość w profilu złoża jest większa od 0,5%, minimalna średnia ważona zawartość ekwiwalentna złota (Au) z uwzględnieniem zawartości miedzi (Cu) i srebra (Ag) Aue = (g/t Au) + 2 (% Cu) + 0,01 (g/t Ag) wynosi 2,5 g/t a głebokość do 1250 m.

W złożach okruchowych wartość ta wynosi 0,5 g/t, a głębokość do 50 m.

Lokalizacji spełniających powyższe kryteria dla złota w Polsce jest kilkanaście, zatem jest w czym wybierać.
złoto w polsce - poszukiwania

Prospecting for gold - Fe-Au skarn type
The old mine area in the Kłodzko-Złoty Stok intrusion contact zone
złoto w polsce poszukiwania
Prospecting for gold - Vein type in Ptasznik area
The macroenclave in Ptasznik area
złoto w polsce poszukiwania
Prospecting for gold - Bardo Śląskie
Au-As prospect near Bardo Śląskie