THIN SECTIONS

Thin sections in transmitted light
Thin sections in reflected light
Rock chip - reflected light
Płytki cienkie - światło przechodzące
Płytki cienkie - światło odbite
Polerowane bloczki