FAIL (the browser should render some flash content, not this).
szukam pracy
 
 
 
 
 


PROMOCJA NA RYNKU PRACY - SZUKAM PRACY

 

Szukanie pracy jest długotrwałym i trudnym procesem, dotyczy to zarówno osób tuż po szkole jak i doświadczonych pracowników. Celem usługi jest wsparcie kandydatów poszukujących pracy.

Znajomość rynku pracy, szerokie kontakty branżowe oraz doświadczenie eksperta ds. rekrutacji mogą przyczynić się do zwiększenia szans kandydata na rynku pracy.

Na czym polega wsparcie?

Nasze wsparcie polega na promocji kandydata na rynku pracy. Oferujemy doraźną pomoc w kreowaniu własnego wizerunku jako idealnego kandydata. Usługa wparcia składa się na:

  1. Określeniu kierunku działania.
  2. Budiwie profesjonalnego CV oraz redagowaniu listu motywacyjnego.
  3. Stworzeniu listy firm - potencjalnych pracodawców.
  4. Wysyłce i monitorowaniu rozesłanych aplikacji.

 

Szczegóły usługi:

 

Zainteresowany kandydat staje się naszym klientem po określeniu kierunku działania czyli wyborze branży oraz regionu w którym najbardziej zależy mu na otrzymaniu posady, ponad to do rozpoczęcia współpracy konieczne jest zapoznanie się z regulaminem oraz uiszczenie opłaty wstępnej w wysokości 120 zł na podane konto w zakładce "dane do płatności".

Po zaksięgowaniu opłaty kandydat zostaje umieszczony na liście obecnie prowadzonych projektów wsparcia. Kolejnym krokiem jest stworzenie dla kandydata odpowiedniego CV. Tworzony profil jest udostępniany kandydatowi w formie PDF.


Po stworzeniu CV, zakładane jest odrębne konto mailowe w platformie gmail, do którego ma dostęp klient jak i ABC A HEAD. W celu monitorowania naszej skuteczności wybieramy raporty dostarczenia aplikacji przez platformę cv-raport. Dzięki temu jesteśmy w stanie określać skuteczność danej aplikacji i jeśli takowa jest niska staramy się ją zmienić w celu uzyskania optymalnego odzewu na wysyłane aplikacje.


Przygotowana lista firm potencjalnych pracodawców początkowo składa się z kilkunastu do kilku setek firm. Wysyłka monitorowana jest przez eksperta ds. rekrutacji, kandydat przesyła nam informacje odnośnie odzewu telefonicznego ze strony potencjalnych pracodawców.  Monitorowanie rynku trwa około 1 tygodnia i rozpoczyna się od każdego najbliższego poniedziałku.


Nasza baza: Korzystamy z bazy firm przygotowanej przez HBI Polska, baza ta zawiera 123 000 firm w Polsce, i około 1 000 000 nazwisk osób decyzyjnych. Dodatkowo monitorujemy wszystkie dostępne portale o tematyce praca, oraz portale społecznościowe o tematyce pracy.


Po upływie tygodnia i wykonanej wysyłce rozpoczyna się okres wyczekiwania i trwa on kolejny tydzień. Wynika to z tego, iż każdy proces rekrutacji ma określony czas na spływ aplikacji, analizę cv i lm, oraz następnie kontakt telefoniczny. W sumie po okresie 2 do 3 tygodni klient otrzymuje raport z wykonanej pracy, jeśli odzew firm był mniejszy niż 25% - klient nie ponosi żadnych dodatkowych opłat. Jeśli odzew był w granicach 25% do 50% klient ponosi dodatkowy koszt 100 zł, jeśli odzew był większy niż 50% klient ponosi dodatkowy koszt 150 zł. Opłata dodatkowa jest dla firmy ABC A HEAD swoistą premią za wniesiony wysiłek.


Usługa ma na celu wsparcie kandydata, a nie zagwarantowanie mu przyjęcia do pracy, nie odpowiadamy za to jak wypadnie kandydat w trakcie rozmowy kwalifikacyjnej, nie odpowiadamy za to jak kandydat wypadł w trakcie rozmowy telefonicznej, która ma na celu wstępną weryfikację kandydata, najważniejsza jest dla nas skuteczność aplikacji.

Usługi dodatkowe:
Prezentacja – Profesjonalne CV Flash

 

 

 


 

GŁÓWNA, O NAS, USŁUGI, PROJEKTY, AKTUALNE OFERY PRACY, KONTAKT