FAIL (the browser should render some flash content, not this).
Twój własny biznes!

  • Wniosek o dofinasowanie z UP


Szczegóły Projektu:

opiekun

 

Własna działalność gospodarcza to wyzwanie!

 

Liczy się pomysł, oraz jego sposób wykonania!

 

 

 

Gdy posiadasz w głowie wizję wymarzonego biznesu wtedy najważniejszy jest sposób realizacji Twojego pomysłu, możliwości jest wiele, ale każda z nich łączy się z ponoszeniem kosztów na realizację. Począwszy od urzędów, poprzez marketing i reklamę, materiały, konsultacje oraz sprzęt potrzebny do wykonywania działalności, musisz na wszystko mieć przygotowane fundusze. Dzięki funduszom pozyskanym z Urzędu Pracy w wysokości nie przekraczającej sześciokrotności średniej krajowej brutto możesz uzyskać ponad 18 000 zł na ww. wydatki. Czy to mało? Nie! Ta kwota wystarcza na bardzo dobrze wyposażone biuro lub na wsparcie wyposażenia sklepiku czy też małego zakładu usługowego. Aby uzyskać te pieniądze musisz mieć przygotowany wniosek o dofinansowanie z urzędu pracy. Pieniądze przyznawane są jedynie gdy wniosek jest spójny, nie ma błędów merytorycznych i obliczeniowych, analiza rynku jest rzetelna, przez co urzędnik przyznający dotację ma obraz profesjonalnego biznesu wnioskodawcy.

W czym my możemy Ci pomóc?

Wypełnimy wniosek za Ciebie, zredagujemy go dokładnie.
Wyszukamy odpowiednie PKD.
Wykonamy analizy rynkowe.
Wykonamy profesjonalny opis rynku działalności.
Wykonamy plan marketingowy.
Wykonamy kosztorys.
Wykonamy kalkulację kosztów.
Wykonamy analizę konkurencji w okolicy zamierzonej działalności.
Wskażemy grupy potencjalnych klientów.
Wskażemy perspektywy rozwoju.
Wskażemy mocne i słabe strony.
Wsparcie porad doświadczonych osób.
Pomożemy Tobie w realizacji celów osiągnięcia sukcesu.


We wniosku możesz ubiegać się o dofinansowanie kosztów konsultacji, porad związanych z zamierzonym prowadzeniem działalności gospodarczej w wysokości nie przekraczającej 10% wnioskowanej kwoty czyli przy kwocie 18 000 będzie to do 1 800 zł brutto, tyle właśnie kosztuje usługa. Jeśli nie uda się nam razem otrzymać dofinansowania nie ponosisz żadnych kosztów związanych z usługą

Istnieją trzy warianty pomocy:

1. Pomoc w zakresie konsultacji i wspólnego redagowania wniosku koszt do 500zł brutto.

2. Redagowanie wniosku oraz analiza rynku od 500 zł do 900 zł brutto.

3. Redagowanie wniosku, analiza rynku, strona www od 900 zł do 1800 zł brutto.

Aby zapewnić Państwu komfort, konsultacje odbywają się u Klienta.

Do aplikacji prosimy dołączyć zgodę na przechowywanie i przetwarzanie danych osobowych. W tytule wiadomości prosimy podać "BIZNES".

abcahead@abcahead.com.pl