FAIL (the browser should render some flash content, not this).
Projekt:

Rozpoczęta realizacja:

Lipiec 2009

Zasięg działania:

Polska, Europa, Świat

Okres współpracy:

-Szczegóły Projektu:

opiekun

 

Aktualnie poszukujemy:

 

Specjalistów w dziedzinie Geologii

Szanowni Geolodzy!

Firma ABC A HEAD zajmuje się doradztwem personalnym w zakresie rekrutacji i selekcji pracowników na stanowiska specjalistyczne oraz kierownicze. Projekt budowy bazy danych geologów i firm Geologicznych w Polsce jest projektem autorskim.

Rozpoczęliśmy projekt budowy bazy danych na temat Geologów i Firm Geolgicznych w Polsce!

Celem projektu jest zdobycie informacji oraz kontaktów na temat Geologów w każdej dziedzinie, zarówno Paleontologów, Geochemików, Geologów Złożowych, Tektoników, Hydrogeologów, Geologów Inżynierskich, Geotechników, oraz specjalistów pracujących w Geologii. Zapraszamy do przesyłania na adres naszej firmy danych kontaktowych oraz swojego „Resume”, zapraszamy osoby czynnie związane z pracą geologa jak i naukowców, a także osoby bez doświadczenia. Prosimy o uwzględnienie w swojej aplikacji stanu posiadanych uprawnień Geologicznych. Warto także krótko opisać swoje projekty zarówno w języku polskim jak i w angielskim.

Kto będzie miał dostęp do bazy?
Zastrzegamy, iż dostęp do bazy będzie miała nieodpłatnie, każda firma o profilu geologicznym po podpisaniu odpowiedniej umowy z ABC A HEAD, zaproszenia do korzystania z bazy zostaną rozesłane nie tylko do firm na terenie Polski, staramy się nawiązać kontakt ze wszystkimi firmami Geologicznymi na Świecie.

Projekt ułatwi wymianę informacji na temat zapotrzebowania na stanowiska geologiczne w kraju jak i po za granicami Polski, wymianę informacji na temat projektów geologicznych i osób z uprawnieniami. Projekt ma także na celu promocję Polskich naukowców i firm za granicą, a także ma ułatwić zdobywanie doświadczenia przez absolwentów Geologii.

Profity dla aplikujących, to promocja samego siebie na rynku geologicznym, promocja własnej firmy z dziedziny geologicznej, możliwość wymiany wiedzy oraz doświadczenia z dziedziny geologii, biuletyny na temat prowadzonych procesów rekrutacyjnych na stanowiska geologiczne.


Zapraszamy do składania swojej aplikacji.


mgr Nauk o Ziemi,
Geolog Złożowy
Piotr Krzemiński
Project Manager ABC A HEAD

opiekun

-

Do aplikacji prosimy dołączyć zgodę na przechowywanie i przetwarzanie danych osobowych. W tytule wiadomości prosimy podać nazwę stanowiska: geolog...

geolog@abcahead.com.pl